FLOR

SavTang

Hvorfor mere vild natur og biodiversitet?

Biodiversitet kan defineres som ‘mangfoldigheden af levende organismer og deres økologiske samspil’. Kort fortalt: Alt liv på jorden og deres forhold til hinanden.
Vi har startet FLOR, fordi vi står midt i en biodiversitetskrise, der truer grundlaget for liv på jorden. 1/8 af verdens arter er truet af udryddelse, og de uddør langt hurtigere end tilfældet har været de sidste 10 millioner år.

Når mange arter, som plejede at leve, uddør, ødelægger det de økosystemer, de var en del af. Det er negativt på mange måder: både for vores klima, vores samfund og ikke mindst for alsidigheden i vores natur.

Ligesom klimakrisen skyldes biodiversitetskrisen et væld af forskellige ting.
Fælles for begge kriser er en lovgivning, der tillader arealanvendelse og produktion, der ikke er bæredygtig for naturen.

Tidsel

Hvordan gør FLOR en forskel?

De fleste i den unge generation har stor bevidsthed om nutidens økologiske udfordringer. Og mange savner muligheder for at gøre noget, der rækker ud over individuelle livsstilsændringer, og et fællesskab for både bekymringen for, og glæden ved naturen.
I FLOR tror vi på, at man kan gøre en forskel på mange forskellige måder, og at de alle er nødvendige for at rykke på en grøn fremtid. I FLOR tror vi på, at løsningen både er strukturel, konkret og social. Derfor arbejder vi på disse fire forskellige måder:

1. Vi arrangerer naturoplevelser rundt omkring i landet, hvor vi bliver klogere på naturen.
2. Vi oplyser om natur- og biodiversitetens kriser og løsninger.
3. Vi sætter konkrete positive aftryk i naturen.
4. Vi laver kampagner og debatindlæg, der skaber politisk engagement i den grønne dagsorden.

Hvem er FLOR?

FLOR består af fire lokale fællesskaber i København, Århus, Aalborg og Odense.
Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget initiativ til at starte FLOR. Det betyder, at organisationen udover sine fire lokalafdelinger også har et lønnet sekretariat, der administrerer økonomi, projektudvikling, organisering og kommunikation for bevægelsen som helhed.

FLOR er finansieret af Tuborgfondet.
Tuborgfondet er en privat, velgørende fond, der har til formål at støtte unge iværksættere i at innovere det danske erhvervsliv inden for demokrati, bæredygtighed og kreativitet.

Hvordan kan jeg være med?

I FLOR drømmer vi om at kunne facilitere et sted, hvor unge og ungdomsorganisationer, der brænder for den grønne dagsorden, kan samles.
Derfor er det vigtigt for os, at der er plads til alle, uanset fagligt og socialt udgangspunkt.
Du er ikke forpligtiget til at være frivillig, fordi du deltager i et event, og omvendt. Vi vil meget gerne støtte alle i at være med i fællesskabet på egne præmisser – bare du har lyst til at engagere dig i naturen sammen med andre.
Der er tre måder, du kan være med på:

1. Du kan deltage i vores events.
2. Du kan blive frivillig i et lokalt fællesskab.
3. Eller du kan følge os på Instagram, hvor du kan orientere dig i vores events og vigtige nyheder om klima-, natur- og biodiversitetskrisen

Strandkaal
Strandarve